Algemene voorwaarden “TechTrader”                                               Versie: 20160701

1         Algemeen

1.1       "TechTrader", eveneens genoemd “website" en/of "platform”, is een advertentie platform bedoeld om mensen bij elkaar te brengen die iets willen kopen of verkopen op het gebied van techniek. Alsmede het aanbieden van diensten of het zoeken naar diensten met een technische aard. Waar wordt gesproken over "website" wordt de site in zijn geheel of een gedeelte daarvan bedoeld.

1.2       Door het gebruik van de website gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden "TechTrader" (algemene voorwaarden).

1.3       Met gebruikers van de website worden bedoeld:  adverteerders die een advertentie plaatsen, bezoekers van de website, geregistreerd of niet geregistreerd en alle partijen die reclameboodschappen laten plaatsen op de website. Minderjarige gebruikers moeten toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers voor het gebruik van de site.

1.5       TechTrader is niet betrokken bij de transactie(s) die koper en verkoper doen, alsmede niet verantwoordelijk en geen partij in afspraken die tussen partijen worden gemaakt. TechTrader is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie op de website geplaatst door gebruikers. Geschillen tussen gebruikers dienen onderling opgelost te worden, TechTrader kan hier nimmer een partij in zijn.

1.6       TechTrader kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het niet of niet goed functioneren van het platform of de website op computer, telefoon, tablet of welke apparatuur dan ook. TechTrader is niet betrokken en/of verantwoordelijk voor de communicatie via de website tussen partijen.

1.7       TechTrader behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van reden te verwijderen. Indien hier een vergoeding voor is betaald, zal deze niet worden gerestitueerd.

1.8       TechTrader kan zonder opgave van reden adverteerders en/of gebruikers blokkeren van het gebruik van de website en tijdelijk of permanent het gebruik van de site weigeren.

1.9       Het is niet toegestaan advertenties, teksten en/of afbeeldingen te plaatsen die als ongepast, onzedelijk of aanstootgevend kunnen worden gezien of begrepen. Het is niet toegestaan artikelen te plaatsen die door wetgeving verboden zijn. Ook is het verboden artikelen te plaatsen door een gebruiker, waarvan deze gebruiker niet de rechtmatig eigenaar is.

1.10     Mocht er inhoud op de website worden geplaatst die als ongepast wordt gezien, kan dit gemeld worden via het contactformulier.

1.11     De inhoud of delen van de inhoud van de website mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

1.12     Gebruikers van de site zijn bij het plaatsen van berichten, afbeeldingen en/of inhoud zelf verantwoordelijk voor eventuele auteursrechten, kopierechten, modelrechten, portretrechten etcetera, die rusten op de inhoud van hun bericht.

1.13     Het is niet toegestaan artikelen te adverteren die inbreuk maken op auteurs-, kopie-, model-, portret-, of merkrecht.

1.14     TechTrader is nimmer verantwoordelijk voor de door gebruikers geplaatste inhoud. Op de website van TechTrader zijn links en/of verwijzingen naar andere websites te vinden in bijvoorbeeld advertenties, reclame-uitingen en/of afbeeldingen. TechTrader is op geen enkele wijze betrokken of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze websites.

1.15     Het is niet toegelaten om persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens via de website te verzamelen en/of oneigenlijk te gebruiken.

1.16     Het is niet toegestaan om via geautomatiseerde systemen advertenties te plaatsen en/of te beantwoorden.

1.17     Indien TechTrader geen uitvoering geeft aan de uitoefening van deze algemene voorwaarden bij een bepaalde gebruiker, betekent dit niet dat TechTrader een andere gebruiker hier ook van vrijstelt. TechTrader blijft steeds gerechtigd om naar eigen inzicht de algemene voorwaarden uit te oefenen.

1.18     Ook het niet uitvoeren van maatregelen, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden in het verleden, betekent geen vrijstelling voor uitzonderingen in komende perioden.

 

2          Plaatsen van een advertentie

 

2.1       - Een advertentie dient onder de best passende categorie te worden ondergebracht 

            - In een advertentie mag maar één artikel worden aangeboden

            - De advertentietekst dient in het Nederlands, Engels, Duits of Frans te zijn opgemaakt

            - Een advertentie dient tot doel te hebben een artikel te promoten, niet enkel een bedrijf

            - Prijzen dienen inclusief BTW vermeld te worden

 

2.2       Onder ontoelaatbaar gebruik van de website valt, maar is niet beperkt tot, het plaatsen van inhoud met :

            - Een link naar onzedelijk of pornografisch materiaal of dergelijk materiaal zelf

            - Discriminerend, intimiderend of kwetsend materiaal of een link naar dergelijk materiaal

            - Onjuiste, misleidende of onvolledige informatie

            - Commerciële activiteiten zoals wedstrijden, loterijen, piramidespelen etcetera

            - Persoonsgegevens van derden

            - Software die de website onnodig belast en/of een goede werking beïnvloedt

            - Kettingbrieven, spam of junk mail

            - Virussen, trojans, worms of andere schadelijke software

 

3          Privacybeleid

 

3.1       Het is mogelijk om de website te bezoeken en te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te delen. Echter, bepaalde delen van de website zijn enkel toegankelijk na het invullen van persoonsgegevens.

 

3.2       Na registratie op de website worden de ingevoerde gegevens opgenomen en verwerkt in de database van TechTrader. Gegevens, welke bij registratie aangegeven zijn als niet verplicht, zijn enkel voor gebruik door TechTrader en zullen niet worden gedeeld met derden.